Mobile For Office Software and Web development

Ideest lahenduseni!

Meie tegevusalaks on äritarkvara lahenduste väljatöötamine ja tarkvaraprojektide-alane nõustamine.
Tarkvara valdkonnas oleme alates 2003 aastast ning peamiselt tegeleme Eesti, Läti, Leedu ja Soome ettevõtetele tarkvara loomisega.

M4Office teenused jagunevad kolmeks teemaks:

  • Konsultatsioon - vajaduste kaardistamine
  • Prototüübi - näidislahenduse koostamine
  • Tarkvara loomine - tarkvaraprojekti läbiviimine

Soovime pakkuda lahendusi mis aitavad äridel kasvada ja olla oma valdkonnas teistest ees. Meie fookus on lahendustel, mis toetavad ettevõtte äriprotsesse ja hõlbustavad protsessi käigus tekkiva info süstematiseerimist ja käsitlemist ning aitavad kokku hoida nii aega kui raha.

Kuidas saame Teile kasulikud olla?
Võta ühendust:
andrus@kaurson.com / +372 50 10916


Andrus Kaurson, M4O asutaja.


Konsultatsioonid ja tarkvara kaardistus

Konsultatsioon ja vajaduste kaardistamine on üks olulisi etappe, et jõuda võimalikult ühtsele arusaamale edasistest eesmärkidest. Tarkvaralahenduse vajaduste kaardistuse käigus selgitame välja, millist probleemi püütakse lahendada, kas selleks on iseseisev tarkvara lahendus vaja luua või on võimalik leida ja kasutada olemasolevaid alternatiive.

Võite julgelt meie poole pöörduda, olenemata sellest kas soovite lihtsalt konsultatsiooni või on kindel plaan tarkvaralahenduse kaardistamise ja loomise osas.

Näidislahendused ja tarkvara prototüübid

Demo, näidislahenduse või prototüübi koostamine on eelkõige kasulik tellijale, et paremini aru saada, milline võib planeeritud tarkvaralahendus välja näha, kas see kattub tellija nägemusega ning kas see on vastavuses tema äri toimimise põhimõtetega. Prototüüp võimaldab läbi proovida (walk through) peamised funktsioonid või tegevused ja veenduda kas planeeritud lahendus vastab ootustele.

Prototüüpide koostamine on ka üks meie lemmiktegevusi, kuna näidise koostamise ajakulu on küllaltki lühike ja seetõttu ka sellele tehtavad kulutused madalad, samas aga annab poolfuktsionaalne prototüüp laheduse ülesehitusest parema ettekujutuse, kui lihtsalt kirjeldus või ekraanipildid.

Tarkvara loomine ja juurutamine

Tarkvara loomise protsess koosneb omakorda mitmetest etappidest, mille võtmeteguriks on hea arusaam kliendi ootustest ning pidev koostöö kogu projekti vältel. Tänapäevased tarkvaraprojektide läbiviimise põhimõtted võimaldavad projekti käekäiku paremini juhtida ning agiilsed metoodikad aitavad toime tulla muutuste ja ettearvamatustega. Sealhulgas on tellijal projektis suur roll, kuna projekti arenduslõigud tehakse võimalikult lühikeseks ning kliendile tagatakse pidev ülevaade.
Extreme programming metoodika, mida meiegi kasutame, soodustab kliendi kaasamist, pidevat tarkvara testimist ja planeerimist, milles edu võtmeks on tihe meeskonnatöö ja hea kommunikatsioon.

Kui me saame anud teemadel kuidagi abiks olla, võta meiega ühendust. Oleme avatud koostööle.